קלפים מטאפוריים

בכל אחד מאתנו קיימים מנגנונים שונים בנפש, אם נעשה להם האנשה, נוכל גם לקרוא להם שומרים או זקיפים. השומרים שלנו ניצבים עירניים מאוד, בפתח השער ל"לא מודע" לוודא ששום דבר העשוי להקשות עליי את התפקוד יגלוש מ"הלא מודע" ל"מודע" שלנו. שלא יזיק לנו או אף עשוי לגרום לנפש לקרוס או לחוות חוויה שקשה לה לעמוד בה. אותם שומרים שלרוב הם עושים עבודה טובה, הופכים בבגרותינו לעיתים קרובות למכלי האנרגיה הנפשית ועשויים אף ברבות הימים גם לגבות מחירים.

כאן נכנסת עבודה המנסה לעקוף את המודע בשיטות שונות, אבל כיצד ניתן לעקוף את המודע וגם להגן על האדם מפני תכנים שלא תמיד הוא מסוגל להתמודד איתם ביום יום?
 
 אנשי מקצוע רבים מדברים על מטאפורות ככלי כמעט חיוני בעבודה עם נוער וילדים וכלי עוצמתי בעבודה עם מבוגרים. הכלים ההשלכתיים יכולים להיות סימבוליים , מטאפורות, דימויים שונים, דרמה, פסיכודרמה ועוד.
 
 
בכתבה זו נעסוק בכלי שהוכח כיעילים ביותר בעבודה השלכתית: הקלפים מטאפוריים טיפוליים. יחד עם זאת, אציין כי הטיפול בכלים השלכתיים יכול להיות גם באמצעים אחרים כגון וויס דיאלוג, פסיכודרמה, דרמה תרפיה, ציור אינטואיטיבי וגם כתיבה אינטואיטיבית (לחצו כאן לעוד על כתיבה אינטואיטיבית)
 
 
מהם קלפים מטפוריים השלכתיים?
משפטה של פרידה פרום רייכמן "האדם זקוק לחוויה ולא להסבר" עומד במרכז שיטת טיפול זו שהיא שיטה חווייתית שאינה מנסה להסביר למטופל את עצמו אלא מאפשרת בגישה הנרטיבית, שינוי דפוסים אלו דרך הפרשנות הפרטיקולרית של המטופל את עצמו באמצעות החוויה המודעת והלא מודעת של הכלי הטיפולי ההשלכתי שבקלפים.
 
 
הקלפים מאפשרים השלכה חווייתית מתוך עולמו האישי של המטופל. השימוש בדמיון ובמטאפורה מייצר אצל המטופל אפשרות לחוות את השיח הטיפולי ואת החוויות החסרות בעברו או הדחקה והשלכה, בדרך שאינה מאיימת ומאפשרת למטופל להרגיש שהוא שולט במידת היכולת שלו להכיל את התובנות שנוצרות, המטופל עצמו מרגיש לא מאוים כאשר ניתנת לו האפשרות לפרש את האסוציאציות שבקלף כראות רצונו, כך הוא מרגיש שיש בידיו האפשרות להכיל את הדברים העולים מהלא מודע, שהוא עצמו מעלה ומקבל גם את הזכות להבינם ולפרשם בעצמו.
 
 
הטיפול באמצעות קלפים מטאפוריים השלכתיים הוא טיפול באמצעות סימבולים ומטאפורה.
בכלי הטיפול המטאפוריים וההשלכתיים, המטפל אינו מפרש את המטאפורה שבקלף מה שמאפשר למטופל לעקוף התנגדויות בתוך הטיפול, לצאת מתחושת ההיררכיה מטפל – מטופל שמייצרת לעיתים התנגדויות בתוך הטיפול. כאשר אנו חולמים חלום אנו לרוב נחלום תמונות ודימויים ולא משפטים ומילים. כך גם בקלפים המטאפוריים, הנרטיב של המטופל נבנה באמצעות בניה מדש וסידור אלטרנטיבי של תמונות או קלפים ברצף. באמצעות הקלפים יכול המטופל להאיר חלקים שונים בתוכו וחוויות עבר המאירות סיפור אלטרנטיבי סיפור שהמטופל נוהג לספר לעצמו על עצמו. . המטופל מבין באמצעות החוויות הסיפוריות השונות שמציעים הקלפים כי לכל סיפור שהוא מספר לעצמו, קיימת אלטרנטיבה להאיר בתוכו ולחזק ולהאיר לו אלטרנטיבות שונות שיכולות להעצים ולתרום להעלאת הדימוי העצמי באמצעות קלפים המאירים חוויה שונה או סיפור שונה מהסיפור המוכר לו על עצמו.
 
 
היכולת דרך הקלפים לייצר שיח שאינו ברובד של שיחה טיפולית, אלא מעבר לכך, מביא את האדם למקום שבו האסוציאציות שבקלף מדגדגות חלקים שאינם מודעים בתוכו ובשיח רגיל, ייתכן ולא יעלו כלל, הינו טיפול עוקף קוגניציה כאשר שינוי דפוסי החשיבה לא מגיע מהמטפל, אלא דווקא מהמטופל עצמו הלומד דרך הקלפים להבין כיצד הוא חווה את חייו ומפרש אירועים וטריגרים שונים בהם.
 
* יצירת הקלפים (בתמונה) : שמואל שמואלוב